Съвършенство в устойчивата енергия

Нашата мисия е да Ви продадем ток на по-ниска цена, да осигурим най-улеснена процедура за смяна на предишния Ви доставчик (всичко на едно гише) и гъвкави форми на плащане.

 

Сайтът е в процес на разработка.

Свържи се с нас Icon

Основни дейности

Извършваме сделки с електроенергия на територията на България, което включва вътрешен пазар, износ, внос и транзит.

За компанията

В топ 5 на търговците на енергия от ВЕИ

„Ел Бонус“ е семейна компания, развиваща своята дейност в сектора на енергетиката от 2005 година, а от 2017 година нейният основен фокус е търговията с електрическа енергия

20 %

средномесечен ръст на портфолиото за 2019

250 MW

обем на портфолиото от клиенти

топ 10

от най-големите енергийни търговци

11

водно електрически централи

23

вятърни електроцентрали

27

фотоволтайчни централи

Дружеството притежава лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране за Търговия с електрическа енергия с включени права и задължения за стандартна и комбинирана балансираща група.

Свържи се с нас

Обади се

02 815 75 12

Продажба на ток

ЕлБонус

В собствената ни балансираща група е част от най-голямата в България, с производствени мощности от близо 250 MW

Стани наш клиент и се възползвай от най-добрите условия за потребление