Обадете на нашите телефони или пишете на

info@tokzamen.bg

ГРАЖДАНИ

0800 14 500
(безплатен телефон)

ФИРМИ

0999 222 333

ПЛАЩАНЕ, ФАКТУРИ И ДР.

0999 555 222

ВРЕМЕННО СМЕ ПРЕУСТАНОВИЛИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ

ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАВИСИМИ ОТ ЧЕЗ, ЕНЕРГОПРО И EVN

Законът вече разрешава да сключите договор с доставчик от свободния пазар на електроенергия, какъвто сме ние и да СПЕСТИТЕ от 20% до 30%

Начин на плащане

Можете да платите в брой или с кредитна/дебитна карта в центровете за обслужване на клиенти.

Можете да платите по банкова сметка:
IBAN: BG51BPBI79421069015701
Юробанк България АД
BIC: BPBIBGSF

Можете да платите с кредитна или дебитна карта.