Обадете на нашите телефони или пишете на

info@tokzamen.bg

ГРАЖДАНИ

0800 14 500
(безплатен телефон)

ФИРМИ

0999 222 333

ПЛАЩАНЕ, ФАКТУРИ И ДР.

0999 555 222

ВРЕМЕННО СМЕ ПРЕУСТАНОВИЛИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ

ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАВИСИМИ ОТ ЧЕЗ, ЕНЕРГОПРО И EVN

Законът вече разрешава да сключите договор с доставчик от свободния пазар на електроенергия, какъвто сме ние и да СПЕСТИТЕ от 20% до 30%

Предимства за клиента

Свободният пазар на електрическа енергия в България е развит на база двустранните договори за доставка на електрическа енергия и пазара на балансираща енергия. Двустранните договори за доставка се сключват между производителите и търговците на електрическа енергия, както и между търговците и крайните клиенти, които са присъединени към преносната или разпределителната мрежа на Република България. В случай, че крайния клиент е присъединен към преносната мрежа, е възможен двустранен договор, директно между производители и клиента ( в тази група клиенти попадат големите индустриални консуматори на електрическа енергия ).

Какви са предимствата, които дава свободният пазар за крайните клиенти?

  • Клиентът получава персонално отношение;
  • Всеки клиент получава индивидуални договорни отношения, отговарящи най-пълно на неговите нужди;
  • Потребителят получава възможност да оптимизира /намали/ сметката си за нетна активна електрическа енергия, като договори директно с търговеца цена значително по-ниско от държавно регулираната;
  • Договорът между потребител и търговец гарантира непроменяне на цената за нетна активна електрическа енергия за периода на договора, независимо от пазарните изменения на цената;
  • При желание на клиента, търговецът извършва всички необходими дейности по регистрацията му на свободния пазар, без това да бъде таксувано допълнително;
  • Напълно безплатно от страна на търговеца се извършват дейностите по прогнозиране, балансиране и всички необходими комуникации с ЕСО.

Единственото, което трябва да направи клиентът от своя страна, е да се информира за възможностите на свободния пазар на електрическа енергия и да направи своя най- добър избор на търговец.